OT-overholdelse

Introduktion

Certificeringer og compliance-ordninger er afgørende for at garantere IoT-enheders sikkerhed, interoperabilitet og overholdelse af relevante regler. Hos Cryptera er vores IoT-sikkerhedsløsninger omhyggeligt udformet til at opretholde de højeste standarder, hvilket letter problemfri tilpasning til din unikke enheds overholdelse og lovgivningsmæssige krav.

Certificeringer og overensstemmelsesordninger for OT-enheder

Nedenfor finder du et udvalg af de mest relevante certificeringer og overensstemmelsesordninger for IoT-enheder:

 • IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
  Relevans: Meget relevant for industrielle IoT-enheder (IIoT).
  Beskrivelse: Disse er en del af IEC 62443-serien, som fokuserer på cybersikkerhedsstandarder for industrielle automatiserings- og kontrolsystemer. IEC 62443-4-1 handler om netværks- og systemarkitektur, mens IEC 62443-4-2 fokuserer på tekniske sikkerhedskrav til komponenter.

 • ETSI EN 303 645
  Relevans: Relevant for IoT-enheder til forbrugere.
  Beskrivelse: ETSI EN 303 645 er en europæisk standard, der specificerer sikkerhedskrav til IoT-enheder til forbrugere. Den behandler emner som adgangskodesikkerhed, sikre softwareopdateringer og beskyttelse mod uautoriseret adgang.

 • EU Cybersecurity Act (CRA)
  Relevans: Relevant for IoT-enheder, der sælges i EU.
  Beskrivelse: EU Cybersecurity Act etablerer en ramme for certificering af cybersikkerheden for forskellige IKT-produkter, herunder IoT-enheder. Certificering i henhold til denne lov indikerer overholdelse af EU's cybersikkerhedsstandarder.

 • ISO 27001
  Relevans: Relevant for IoT-enheder med fokus på informationssikkerhed.
  Beskrivelse: ISO 27001 er en international standard for information security management systems (ISMS). Selvom den ikke er specifik for IoT, kan organisationer bruge den til at sikre sikkerheden i deres IoT-implementeringer ved at implementere strenge sikkerhedspraksisser og -kontroller.

 • NIS2 (Network and Information Systems Directive 2)
  Relevans: Relevant for IoT-implementeringer af kritisk infrastruktur.
  Beskrivelse: NIS2 er et EU-direktiv, der har til formål at forbedre cybersikkerheden i kritisk infrastruktur, herunder IoT-systemer. Det kræver, at organisationer implementerer sikkerhedsforanstaltninger og rapporterer væsentlige hændelser.

 • OT Security (Operational Technology Security)
  Relevans: Relevant for IoT-enheder, der bruges i industrielle og kritiske infrastrukturmiljøer.
  Beskrivelse: OT-sikkerhed omfatter forskellige standarder og best practices, der er specifikke for industriel IoT. Disse kan omfatte IEC 62443, NIST SP 800-82 og andre, som fokuserer på sikring af operationelle teknologisystemer.

 • FCC-certificering (USA)
  Relevans: Relevant for IoT-enheder, der sælges i USA.
  Beskrivelse: Federal Communications Commission (FCC)-certificeringen sikrer, at IoT-enheder overholder reglerne for elektromagnetisk interferens (EMI) og radiofrekvensemissioner (RF) i USA.

 • CE-mærkning (Europa)
  Relevans: Relevant for IoT-enheder, der sælges i Europa.
  Beskrivelse: CE-mærkningen angiver, at en IoT-enhed overholder sikkerheds- og miljøkravene i Den Europæiske Union (EU). Selvom det ikke specifikt omhandler cybersikkerhed, er det en obligatorisk certificering for IoT-enheder i EU.

 • UL 2900 (Underwriters Laboratories)
  Relevans: Relevant for forskellige IoT-applikationer, herunder medicinsk udstyr og sundhedsudstyr.
  Beskrivelse: UL 2900 er en standard, der evaluerer cybersikkerheden af software- og hardwarekomponenter inden for forskellige IoT-applikationer. Den vurderer sårbarhedsstyring, sikkerhedskontrol og overordnet produktsikkerhed.

Disse certificeringer og overensstemmelsesordninger spiller en afgørende rolle for at sikre IoT-enheders sikkerhed, kvalitet og overholdelse af lovgivningen på tværs af forskellige sektorer og regioner. Organisationer, der udvikler og implementerer IoT-enheder, bør nøje overveje de relevante certificeringer baseret på deres målmarkeder og use cases. Kontakt vores sikkerhedseksperter for en dialog om dine individuelle compliance-behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Beskyt din enhed mod angreb nu

Udfyld denne formular for at finde ud af, hvordan Crypteras løsninger kan hjælpe med at mindske sikkerhedsrisikoen for dine enheder, så finder vi en løsning til din virksomhed.