Privatlivspolitik

Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside og takker for din interesse i vores virksomhed. Vi tager databeskyttelse alvorligt.

Denne fortrolighedserklæring beskriver:

 • de personlige data, vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside
 • de formål, som vi bruger sådanne data til
 • det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger
 • modtagerne af sådanne personoplysninger
 • den periode, hvor sådanne personlige data vil blive opbevaret
 • om du er forpligtet til at give personlige data

Desuden vil vi gerne informere dig om:

 • eksistensen af dine rettigheder vedrørende behandlingen af dine personlige data.
 • den dataansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen og, hvor det er relevant, vores databeskyttelsesansvarlige.

 

1. Hvilke personlige data indsamler vi, når du besøger vores hjemmeside?

Besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside uden at kontakte os eller logge ind, sender din browser automatisk følgende oplysninger til vores server:

 • IP-adresse på din computer
 • oplysninger om din browser
 • hjemmeside, som du var på, lige før du landede på vores hjemmeside
 • Anmodet URL eller fil
 • dato og tidspunkt for dit besøg
 • mængden af transmitterede data
 • statusoplysninger, f.eks. fejlmeddelelser

 

Hvad er formålet med en sådan behandling?

Behandlingen af de ovennævnte oplysninger er nødvendig for at sende det ønskede indhold til din browser. I den forbindelse gemmer vi kun den komplette IP-adresse i det omfang, det er nødvendigt for at stille funktionerne på det websted, du har anmodet om, til rådighed.

For at beskytte os mod angreb og for at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt, gemmer vi desuden midlertidigt og med begrænset adgang i en periode på højst 30 dage. Denne periode kan forlænges, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at retsforfølge angreb og hændelser. Vi vil kun undersøge brugeren af en IP-adresse i tilfælde af et ulovligt angreb.

 
Hvad er det juridiske grundlag for en sådan behandling?

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, at en sådan behandling er nødvendig for at stille de funktioner på hjemmesiden til rådighed, som du har anmodet om (artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse). Desuden sker lagring af ovennævnte personoplysninger for at beskytte vores legitime interesse, for at forsvare og beskytte vores hjemmeside og for at efterforske i tilfælde af ulovlige angreb (art. 6 (1), lit f.) i den generelle databeskyttelsesforordning).

 
Kontakt os

Hvis du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular på vores hjemmeside, modtager vi følgende oplysninger:

 • navn,
 • efternavn,
 • Virksomhedens navn
 • din e-mailadresse
 • dato og klokkeslæt for din besked
 • din besked

 

Hvad er formålet med en sådan behandling?

Hvis du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside eller via e-mail, bruger vi udelukkende de personlige oplysninger til at behandle din anmodning.

 

Hvad er det juridiske grundlag for en sådan behandling?

Retsgrundlaget for en sådan behandling er art. 6 (1), lit b.) i den generelle forordning om databeskyttelse. BASF's legitime interesse er givet af de ovenfor nævnte formål.

 

2. Er du forpligtet til at levere data?

Når du besøger vores hjemmeside, overfører din browser automatisk oplysningerne i afsnit 1 (1) til vores server. Det står dig frit for at overføre sådanne data. Uden sådanne data er vi ikke i stand til at give dig det ønskede indhold.

Du er ikke forpligtet til at lade os bruge dine anonymiserede data til måling af webpublikum. Du er heller ikke forpligtet til at lade os bruge din IP-adresse til kortlægning af din virksomhed eller brancheoplysninger.

Hvis du ønsker at kontakte os via e-mail eller via en kontaktformular på vores hjemmeside, kan du frit overføre oplysningerne i henhold til afsnit 1 (2). Vi markerer obligatoriske felter, hvis der er nogen, i en kontaktformular. Hvis du ikke angiver de nødvendige data, kan du forhindre os i at besvare og opfylde din anmodning korrekt.

Du kan frit vælge, om du vil modtage oplysninger om de produkter og tjenester, som Cryptera tilbyder inden for afgrødebeskyttelse i henhold til dine præferencer.

 

3. Hvilke modtagere sender vi dine data til?

Vi overfører de data, der er nævnt i afsnit 1, til databehandlere baseret i Den Europæiske Union til de formål, der er fastlagt i afsnit 2. Sådanne databehandlere behandler kun personoplysninger efter instruktioner fra os, og behandlingen udføres på vegne af os.

Dine personlige data vil kun blive overført uden dit udtrykkelige forudgående samtykke, hvis dette er lovligt tilladt eller nødvendigt.

 • De data, du giver os, når du kontakter os via e-mail, vil blive delt inden for vores virksomhedsgruppe til interne administrative formål, herunder fælles kundepleje, hvis det er nødvendigt. Denne overførsel er i vores legitime interesse i at behandle dataene til administrative formål inden for gruppen af virksomheder.
 • Dine persondata kan overføres til myndigheder inden for deres jurisdiktion (f.eks. skattemyndigheder, politi, anklagemyndigheder). Dataene vil blive overført, fordi vi er juridisk forpligtet til at overføre dataene, eller det er i vores legitime interesse at dele dataene for at opdage misbrug eller for at håndhæve juridiske krav.
 • Til e-mail-hosting bruger vi NHL Data Aps, Gammel Køge Landevej 55. Valby Tag 55, 2500 Valby, Danmark (i det følgende "NHL Data"). Din besked, din e-mailadresse, fornavn, efternavn, hilsen, som du angiver i kontaktformularen, bliver overført til og gemt på NHL Datas server, som er placeret i Danmark.

Vi har omhyggeligt udvalgt vores eksterne virksomheder og eksterne tjenesteudbydere som databehandlere og kontraktligt forpligtet til at behandle alle personoplysninger udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner.

I transaktioner, hvor strukturen i vores virksomhed ændres, kan kundeoplysninger blive delt med den del af virksomheden, der skal overføres. Enhver videregivelse af personoplysninger er begrundet i, at vi har en legitim interesse i at tilpasse vores forretningsform til de økonomiske og juridiske omstændigheder, som er påkrævet.

 

4. Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig ændring, ødelæggelse, tab eller uautoriseret offentliggørelse. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive forbedret i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

5. Periode for opbevaring af data

Vi sletter eller anonymiserer dine persondata, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi behandlede dem i overensstemmelse med ovenstående afsnit, medmindre sletning eller blokering ville krænke vores juridiske forpligtelser til at levere og bevare optegnelser (såsom opbevaringsperioder i henhold til handels- eller skattelovgivning).

Personoplysninger, der behandles baseret på dit samtykke, vil blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

 

6. Bruger vi cookies og sociale plugins på vores hjemmeside?

Vi informerer dig om brugen af cookies i vores cookiebanner, når du besøger vores hjemmeside. Du accepterer brugen af cookies ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside. For yderligere oplysninger henvises til vores cookiepolitik:

Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine præferencer og beslutte, hvilke cookies du vil acceptere, og hvilke du vil afvise. Vi vil gerne påpege, at du muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside, hvis du ikke tillader brugen af cookies som beskrevet i dette afsnit.

Hvis du ikke ønsker, at Analytics skal bruges i din browser, kan du installere Google Analytics browser add-on. Læs mere om Google Analytics og privatlivets fred.

 

7. Hvilke rettigheder har du?

Du har visse rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, herunder retten til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, hvis du anmoder os om det skriftligt:

7.1. Ret til adgang: retten til at få adgang til dine oplysninger (hvis vi behandler dem) og visse andre oplysninger (som dem, der er angivet i denne privatlivspolitik);

7.2. Ret til rettelse: Hvis dine personlige oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dine personlige oplysninger rettet;

7.3. Ret til sletning: Dette er også kendt som 'retten til at blive glemt' og giver dig i enkle vendinger mulighed for at anmode om sletning eller fjernelse af dine oplysninger, hvor der ikke er nogen tvingende grund til, at vi fortsat bruger dem. Dette er ikke en generel ret til sletning; der er undtagelser. For eksempel har vi ret til at fortsætte med at bruge dine personlige data, hvis en sådan brug er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser eller for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

7.4. Ret til at begrænse vores brug af dine oplysninger: retten til at suspendere brugen af dine personlige oplysninger eller begrænse den måde, hvorpå vi kan bruge dem. Bemærk venligst, at denne ret er begrænset i visse situationer: Når vi behandler dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig med dit samtykke, kan du kun anmode om begrænsning på grundlag af: (a) unøjagtighed i data; (b) hvor vores behandling er ulovlig, og du ikke ønsker dine personlige oplysninger slettet; (c) du har brug for dem til et juridisk krav; eller (d) hvis vi ikke længere har brug for at bruge dataene til de formål, som vi har dem til. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig gemme dine oplysninger, men må ikke bruge dem yderligere. Vi opbevarer lister over personer, der har bedt om begrænsning af brugen af deres personlige oplysninger for at sikre, at begrænsningen respekteres i fremtiden;

7.5. Ret til dataportabilitet: retten til at anmode om, at vi flytter, kopierer eller overfører (hvor det er teknisk muligt) dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til dine egne formål på tværs af forskellige tjenester;

7.6. Ret til indsigelse: retten til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige oplysninger, herunder hvor vi bruger dem til vores legitime interesser, direkte markedsføring;

7.7. Ret til at blive informeret: Du har ret til at få klare, gennemsigtige og letforståelige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger; og

7.8. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet dit samtykke til noget, vi gør med dine personlige oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst (selvom hvis du gør det, betyder det ikke, at alt, hvad vi har gjort med dine personlige oplysninger med dit samtykke op til det tidspunkt, er ulovligt).

Udøvelsen af disse rettigheder er gratis for dig, men du skal bevise din identitet med 2 stykker godkendt identifikation. Vi vil gøre en rimelig indsats i overensstemmelse med vores juridiske pligt til at levere, rette eller slette personlige oplysninger om dig i vores filer.

For at stille spørgsmål eller udøve nogen af dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik og/eller indgive en klage bedes du kontakte os via e-mail eller skrive til os, og vi vil bestræbe os på at svare inden for 30 dage. Kontaktoplysninger kan findes i afsnit 9 nedenfor.

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi den person, der har indgivet klagen, for at følge op. Vi samarbejder med de relevante tilsynsmyndigheder, herunder lokale databeskyttelsesmyndigheder, for at løse eventuelle klager, som vi ikke kan løse direkte.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå en klage, du indgiver i forbindelse med dine personlige oplysninger, håndteres af os, kan du henvise din klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

 

8. Hvor kan du indgive en klage?

Du har ret til at indgive en klage til vores databeskyttelsesansvarlige eller til følgende kompetente tilsynsmyndighed:

CRYPTERA A/S
Fabriksparken 20
DK-2600 Glostrup
Danmark

Telefon: +45 43 43 43 95
E-mail: info@cryptera.com

 

9. Hvem er dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver?

Du kan finde den dataansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen her

Brug venligst den dataansvarliges adresse ovenfor eller følgende adresse til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller databeskyttelseskoordinator.

CRYPTERA A/S
Fabriksparken 20
DK-2600 Glostrup
Danmark

Telefon: +45 43 43 43 95
E-mail: info@cryptera.com

 

10. Børns privatliv

Denne hjemmeside er beregnet til at blive brugt af personer på 18 år og derover. Vi søger ikke at indsamle oplysninger om personer under 18 år.

Ingen oplysninger bør indsendes til eller offentliggøres på webstederne af personer, der er yngre end 18 år. Hvis en sådan person indsender personlige oplysninger via webstederne, sletter vi disse oplysninger, så snart vi bliver gjort opmærksomme på deres alder, og derefter bruger vi dem ikke til noget som helst formål.